IN THE HIGH COURT OF ESWATINI

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE MASEKO

28TH APRIL, 2022

COURT ‘G’

 

CASE NO

ACCUSSED

CENTRE

ATTORNEY

1. 50/22

BONGANI DLAMINI

REMAND

TV HLANZE

D.P.P

2.89/22

BONGINKHOSI MNISI

MATSAPHA

IN PERSON

K. MNGOMETULU

3.130/22

SIPHO MASHALANE ZWANE

O/C

NGCAMPHALALA

D.P.P

 

4.124/22

WANDILE CELUMUSA GAMEDZE

REMAND`

IN PERSON

KHUMBULANI

5.129/22

SIBUSISO MNGOMETULU

BIG BEND  

IN PERSON

KHUMBULANI

6.173/22

WANDILE GEBHU MATHUNJWA

REMAND

B.S DLAMINI

M. MBINGO

7.79/22

TSONILDO A BAQUE

REMAND

LINDA DLAMINI

B NGWENYA

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HON. JUSTICE Z. MAGAGULA

             28TH APRIL, 2022

               COURT ‘I’

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON JUSTICE B. MAGAGULA

 

28TH APRIL,2022

 

COURT ‘H’

CASE NO.             PARTIES                                                    ATTORNEY/S

 

1.

534/22              MACHIEL BANELE KHANYILE                  MONGI NSIBANDE

                                  VS

                          SOPHIE SHONGWE

______________________________________________________________________________2.

1816/21            LETSHEGO FINANCIAL                       S.V MDLADLA

                         SERVICES SWAZILAND      

                                   VS

                         MGEEMANE WONDERBOY NHLABATSI

_____________________________________________________________________________

3.

3012/21            LETSHEGO FINANCIAL                       S.V MDLADLA

                         SERVICES SWAZILAND      

                                 VS

                         MPUMELELO THEOPHILUS KUNENE

______________________________________________________________________________

4.

618/22             ESWATINI BUILDING SOCIETY               S.V MDLADLA

                                  VS

                         NDUMISO SOLOMON MNGOMA

______________________________________________________________________________5.

503/22            MBONISO MDLULI                       MTSHALI NGCAMPHALALA

                                   VS

                       PIANTO INVESTMENTS

                      (PTY)LTD

_____________________________________________________________________________

6.

584/22          OFFICE SOLUTIONS (PTY)LTD                S.V MDLADLA

                                  VS

                      THE UNIVEERSITY OF ESWATINI

______________________________________________________________________________

 

7.

223/22              ESWATINI POSTS &                                      S.V MDLADLA

                         TELECOMMUNICATIONS CORPORATION

                                  VS

                          MEDSCHEME ADMINISTRATION

                          SWAZILAND

______________________________________________________________________________8.

270/22              NOMBULELO DLAMINI-SIMELANE     ROBINSON BERTRAM                            

                                  VS

                         SIGNATURE INTERMS (PTY)LTD

                         & ANOTHER

_____________________________________________________________________________

9.

577/22             SHARON HLEZIPHI JELE                        ROBINSON BERTRAM

                                 VS

                         ESWATINI INVESTMENTS

                         GROUP LIMITED

______________________________________________________________________________

10.

184/22             SWAZILAND PROPERTY MARKET            MJ HILLARY

                                  VS

                         MANASSETH INVESTMENTS

______________________________________________________________________________11.

1691/21            STANDARDBANK SWAZILAND LTD          S.V MDLADLA

                                   VS

                          THE MASINGA’S INVESTMENTS

                          & TWO OTHERS

_____________________________________________________________________________

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON JUSTICE B. MAGAGULA

                                       28TH APRIL, 2022

COURT ‘H’

 

CASE NO.             PARTIES                                                     ATTORNEY/S

1.                       

1023/18               SABELO KHUMALO                          ROBINSON BERTRAM

                                         VS

                             HAJA INVESTMENTS (PTY)LIMITED             

2.

1568/21              SWAZILAND BUILDING SOCIETY      ROBINSON BERTRAM  

                                  VS

                            DAVID VUSI MAGONGO

______________________________________________________________________________3.

15905/18            NATIONAL EMERGENCY COUNCIL   ROBINSON BERTRAM

                           ON  HIV /AIDS (NERCHA)

                                   VS

                           TIBUYILE INVESTMENTS (PTY)

                            LTD & ANOTHER

_____________________________________________________________________________

4.

1107/21              MAERSK SWAZILAND (PTY) LTD       S.V MDLADLA    

                                 VS

                            PHILACANSA IMPORT

                            AND EXPORT (PTY)LTD

______________________________________________________________________________

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON.  JUSTICE B. MAGAGULA

                                    28TH APRIL, 2022

COURT ‘H’

 

BIG BEND CORRECTIONAL

 1. 147/22         NKOSINATHI MXOLISI KHUMALO
 2. 146/22         SIBONISO MTHOKOZISI MAGAGULA
 3. 145/22          MENZI MACHIEF  MKHONTA
 4. 201/22          VUKANI VINCENT DLAMINI
 5. 35/22             ANDILE PATRICK MVUBU
 6. 66/22            SIYABONGA DLAMINI
 7. 200/22           SENZO BANDILE MAZIBUKO
 8. 199/22           MZWANDILE MAXWELL MAHLINDZA
 9. 198/22           JAIVAS EDU SHONGO

10.41/22             VUSI SIKHUMBUZO DLAMINI

11.72/22             MPENDULO MAYOR GAMEDZE

12.244/22           ALEX THEMBINKOSI DLAMINI

 

 

MANZINI REMAND CENTRE

 1. 68/22            BHEKUMUZI MABHEKZO DLAMINI
 2. 196/22          SAKHAMUZI KHULANI HLOPHE
 3. 197/22          DAVID NGWENYA

 

 

REGISTRAR HIGH COURT OF ESWATINI

 

 

                           

IN THE HIGH COURT OF  ESWATINI

 

UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE B.S DLAMINI

29TH APRIL, 2022

COURT ‘G’

 

 

CASE NO.                  PARTIES                                                                                ATTORNEY/S

 

1.

619/22             SANDILE STIPPER DLAMINI                               MOTSAMAVUSOATTORNEY

                                    VS

                        THE GOVERNMENT OF

                         ESWATINI &ANOTHER

 

2.

302/22             GUGU LUPUPA (NEE DLAMINI)                          RODRIQUES&ASS.

                                    VS

                        MLONDIE MDLALO LUPUPA

                        FOUR OTHETRS

 

3.

707/22             GCEBILE NTOMBIZODWA GAMEDZE              MABILA ATT.

                         (NEE SHABANGU)            

                                    VS                                                                                          

                        REGISTRAR OF BIRTHYS MARRIAGES

                       & DEATHS & TWO OTHERS

 

4.             

2159/21           ESWATINI DEVELOPMENT &                              ROBINSON BERTRAM

                        SAVINGS BANK (ESWATINI BANK)

                                    VS                                                                                          

                        MANDLA LOKOTFWAKO

                                   

 

5.

695/22          MATHOKOZA SAMUELO SHONGWE                  S.V MDLADLA

                                    VS

                      SEBENTILE LUYANDA SHONGWE

                      & TWO OTHERS

 

 

 

 

6.

568/22          NHLANHLA NIGEL MATSEBULA                          ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                     MILLICENT ZANDILE MATSEBULA

                     (NEE MABUZA) TWO OTHERS

 

7.

739/22             K.O. L INVESTMENTS (PTY)LTD                         RODRIQUES & ASS.

                                    VS

                        RECON TRANSPORTATION SOLUTIONS

                        (PTY)LTD & TWO OTHERS

 

8.

402/22            EX PARTE: MAKHOSAZANA                                NTSHANGASE ATTORNEYS

                       PRINCESS DLAMINI          

 

9.

422/22             EX PARTE: SAFRAPHINA                                     NTSHANGASE ATTORNEYS

                        MAHATANE PHIRI

 

10.

502/22             TIBIYO PROPERTIES (PTY)LTD                           MNGOMEZULU ATT.

                                     VS

                         INGULA COMMERCIAL FINANCE

                         (PTY) LTD

 

11.

151/22             BONGIWE NOKUBHEKA THWALA                    MOTSA ATT.

                                    VS

                        EMMANUEL THAMSANQA SIMELANE

                        & TWO OTHERS     

 

12.

356/22             ITTALLO DLAMINI                                                MLANGENI&COMPANYS

                                    VS

                        WEST HAVEN T/A GREEN HAVEN

 

13.

1180/00           SIMON MANDLA YENDE                                     BEN J. SIMELANE

                                    VS

                        PS MINISTRY OF JUSTICE &CONSTITUTIONAL

                       AFFAIRS & TWO OTHERS 

 

 

14.

608/22             BUSISWE MAGAGULA                                         MOTSA ATTORNEY

                                    VS

                        LUBISANA FARMERS LIMITED

           

 

15.

570/22             NQOBILE BUSIE NGUBENI                                  SM SIMELANE &CO

                                    VS

                        LUNGILE TENELE DLAMINI

 

16.

576/22             MENZI INNOCENT DLAMINI                               BEN J. SIMELANE

                                    VS

                        ZWELITHINIK MAZIYA

 

17.

201/12             KHANYISILE NXUMALO                                      M.S DLAMINI LEGAL       

                                    VS                                                                                          

                        GRACE NXUMALO N.O & FIVE OTHERS

 

18.           

587/18             ELVIS MANDLA MKHONTA                                HOWE MASUKU

                                    VS                                                                                          

                        MOTOR VEHICLE ACCIDENT FUND                             

 

19.

544/20          VUSI MATSOTSO SIMELANE                                HOWE MASUKU

                                    VS

                        SINCEPHETELO MOTOR VEHICLE

                        ACCIDENT FUND

 

20.

3091/21           FORMAX ESWATINI                                              MNTSHALI NGCAMPHALALA

                                    VS

                        AFROTIM CONSTRUCTION

 

21.

418/22             PEDRO MIGUEL VAZ RODRIGUES                     BONGANI G. MDLULI

                                    VS

                        SONIA ALEXANDRA OLIVEIRA MENDES

 

22.

660/21             MANDELA SIMELA &ANOTHER                        MTSHALI NGCAMPHALALA

                                    VS

                        SIPHIWE SIMELANE N.O & TWO OTHERS                   

 

23.

655/22             MZAMANI PHILANI MPANZA                             N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

 

 

 

24.

656/22             ELSIE NOTHANDO DLAMINI                                           N.E GININDZA

                                     VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

25.

657/22             SAMSON MAHLATSINI MBHAMALI                                N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

26.

658/22             DR MICHAEL J ASSUMANI                                                N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

27.

659/22             DAVID MAJAHANE DLAMINI                                           N.E GININDZA

                                    VS

EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

28.

660/22             NDLOVUKAZI AUGGBY CEDUMONA                           N.E GININDZA

                                    VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

           

29.

661/22             SIMON MUSA NKONYANE                                               N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

30.

662/22             KHOZA EMMALINA MASIPAYI                                      N.E GININDZA

                                    VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

                        FOUR OTHETRS

 

31.

663/22             SIMON M. DLAMINI                                                           N.E GININDZA

                                    VS                                                                                           

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

 

32.           

664/22             KESSELINAH MAZIBUKO                                                N.E GININDZA

                                    VS                                                                                          

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS                            

 

33.

665/22             SAMSON THWALA                                                             N.E GININDZA

                                    VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

34.

666/22             SIBONANGAYE RICHARD TSABEDZE                          N.E GININDZA

                                    VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

35.

667/22             JULIA MKHABELA                                                             N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

36.

668/22             NOMSA MACWELE                                                            N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS                

 

37.

669/22             MOYO MPIKISO                                                                  N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

38.

670/22             DUMSANI MAZIYA                                                            N.E GININDZA

                                     VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

39.

671/22             KHETSIWE TINNY HLATSHWAYO                                N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

 

 

40.

672/22             PHUMZILE JOSEPHINE DLAMINI                                   N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

41.

673/22             NOMHLE BEAUTY MASANGO N.O                                N.E GININDZA

                                    VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

42.

674/22             THEMBENI NONSIKELELO MAMBA                             N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

           

43.

675/22             CEBILE TREASURE MAKHANYA                                   N.E GININDZA

                                       VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

44.

676/22             SIPHO SUKULWENKHOSI NKUNA N.O                      N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

45.

677/22             BOY TSABEDZE                                                                  N.E GININDZA        

                                    VS                                                                                           

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

46.           

678/22             SISANA S. MNCINA                                                            N.EGININDZA

                                    VS                                                                                          

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

47.

679/22            WINILE FORTUNATE GWEBU                                          N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

 

48.

680/22             JOHANE DLAMINI N.O                                                      N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

49.

681/22             PHUMLANI DERROL NKOSINATHI DLAMINI             N.E GININDZA        

                                    VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

50.

682/22             BEN MANGO MTHEMBU                                                  N.E GININDZA

                                    VS

                         EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS                

 

51.

683/22             CECILIA NDZIMANDZE                                                    N.E GININDZA

                                    VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

52.

684/22             SIMON NTSHANGASE                                                       N.E GININDZA

                                     VS

                        EXECUTORS –ESTATE LATE PERCY

                        MCFADDEN & OTHERS

 

53.

480/22             CAR POINT (PTY)LTD                                                        ZONKE MAGAGULA

                                    VS

                       INTAMAKUPHILA TRANSPORT

                      &ANOTHER

 

54.

964/20           MFANAWAKHE ANNANIAS SIMELANE                         ZONKE MAGAGULA

                                    VS

                      FANELE DLAMINI &FIVE OTHERS

 

55.

367/22          RIVERSIDE GARAGE (PTY)LTD                                         VZ DLAMINI

                                    VS

                     SMADCO INVESTMENTS

 

           

 

 

 

56.

481/22           MUSA LUDZIWO MAGAGULA                                          LN DLAMINI

                                       VS

                       MICHAEL ELVIS MAGAGULA

 

57.

1497/21           LETSHEGO FINANCIAL SERVICES                                S.V MDLADLA

                        SWAZILAND

                                    VS

                        VUSI SIFISO MANYATSI

 

58.

558/22             MZABALAZO MAHLALELA                                            NZIMA &ASS.         

                                    VS                                                                                          

                        HAPPY SIMELANE –MAHLALELA

                        & OTHERS

 

59.           

299/22             LINDIWE L. ZWANE                                                           MLK

                                    VS                                                                                          

                        ENT SOLUTION & ANOTHER

 

60.

1056/16           E.D SIMELANE & ASSOCIATES                                       ROBINSON BERTRAM

                        (PTY)LIMITED

                                    VS

                        STEPHEN HOLDINGS (PTY)LTD

 

61.

410/20             DUMSANI PETERGREEN THWALA                                N.E GININDZA

                                    VS

                        ZANELE THWALA & OTHERS

 

62.

332/22             LETSHEGO FINANCIAL SERVICES                                S.V MDLADLA

                        SWAZILAND

                                    VS

                        BONGIWE ZODWA SHONGWE

 

63.

1042/20          BERESFORD HOUSE (PTY)LTD                                        WARING

                                    VS

                       BONKHE SHABANGU & FOUR OTHERS

 

64.

1344/11           GOVU INVESTMENTS (PTY)LTD

                                    VS

                        MANKAYANE HIGH SCHOOL

                    

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HON. JUSTICE Z. MAGAGULA

29TH APRIL, 2022

COURT ‘I’

 

 

 

 

 

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE T.L DLAMINI

29TH APRIL, 2022

COURT ‘H’

 

 

CASE NO.                  PARTIES                                                                               ATTORNEY/S

 

1.

1304/21           GCWALISILE DLAMINI                                                     TR MASEKO

                                    VS

                        WANDILE MATHABELA &ANOTHER                           SM SIMELANE&CO

 

2.

1788/21           ESWATINI NORTH NAZERENE                                       C.J LITTLER

                        DISTRICT CHURCH OF THE NAZERENE

                                    VS

                       ABUNDANTLY HOUSE MINISTRY                      MPENDULO MAGAGULA

                       & SIX OTHERS     

 

3.

161/22             PHUMZILE NTSHALINSTHALI                                        ZONKE MAGAGULA

                                    VS

                        BAMBANANI BALIMI FARMERS                                    SITHOLE&MAGAGULA

                       ASSOCIATION         

 

4.

160/22             SIPHO NDLANDLA &TWO OTHERS                               ZONKE MAGAGULA

                                    VS

                        BAMBANANI BALIMI FARMERS                                    SITHOLE&MAGAGULA

                       ASSOCIATION

__________________________________________________________________________________

5.

607/22             ANGEL ZANELE SHONGWE                                             ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SIFISO PIRRIE DLAMINI                                                   NKAMBULE ATT.

__________________________________________________________________________________

6.

2427/20           DUMA CARLSON DLAMINI                                             MORGI NSIBANDZE

                                    VS

                        SENIOR MAGISTRATE SIFISO

                        VILAKATI & THREE OTHERS

 

7.

2181/21           CHARLES SUSSMAN                                             RODRIGUES & ASSOCIATION

                                    VS

                        SENIOR MAGISTRATE S. DLUDLU                        & FOUR OTHERS

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

8.

2079/21           MPENDULO SIKHOSANA                                     L.N DLAMINI

                                    VS

                        ESWATINI WATER &AGRICULTURE

                        ENTERPRISE(ESWATINI)&ANOTHER

__________________________________________________________________________________

 

 

 

REGISTRAR OF THE HIGH COURT